Kinh doanh quyền sử dụng đất cần những điều kiện gì?

KINH DOANH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS được đầu tư tạo lập quỹ đất có hạ tầng để chuyển nhượng cho thuê bằng các hình thức sau đây: V Đầu tư cải tạo đất và xây dựng các công trình hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê QSDD đã có hạ tầng.

V Đầu tư các công trình hạ tầng trên đất nhận chuyển nhượng để chuyển nhượng hoặc cho thuê QSDĐ đã có hạ tầng.

V Đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê, để cho thuê QSDĐ đã có hạ tầng.

Việc chuyển nhượng hoặc cho thuê QSDĐ theo hình thức thỏa thuận hợp đồng hoặc thông qua đấu giá.

KINH DOANH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều kiện để QSDĐ đưa vào kinh doanh:

* Thuộc đối tượng được phép kinh doanh.

Có Giấy tờ hợp pháp chứng minh QSDĐ.

Không có tranh chấp.Trong thời hạn sử dụng đất.

Không bị kê biên để thi hành án, hoặc chấp hành quyết định hành chánh.

Đối với đất thuộc dự án khu đô thị mới, khu nhà , dự án hạ tầng kỹ thuật khu CN thì phải có công trình hạ tầng tương ứng với nội dung và tiến độ dự án đã được phê duyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *