Chứng chỉ quy hoạch là gì? Khi nào nên yêu cầu cấp CCQH

Chứng chỉ quy hoạch là gì

Chứng chỉ quy hoạch (CCQH) là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ sở hữu nhà, chủ sở hữu quyền sử dụng về số liệu và thông tin liên quan đến thửa đất hoặc khu vực lân cận thửa đất đó theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

Khi nào cần yêu cầu cấp chứng chỉ quy hoạch

Không nhất thiết là lúc nào mua bán nhà đất đều cần đến CCQH.

dat-nen-phu-my

Những lưu ý khi tra cứu thông tin quy hoạch (đi hỏi quy hoạch)

(còn tiếp)